Դասընթացն ընդգրկում է Հնչյունաբանություն բաժինը, որը լեզվաբանության առաջին բաժինն է: Ընդգրկում է նախնական տեղեկություններ հայոց լեզվի կազմավորման և զարգացման մասին, ինչպես նաև հայերենը՝ որպես հնդեվրոպական ընտանիքի առանձին ճյուղ: Ծանոթացնում է Հայ գրերի ստեղծման պատմությունը, գրերի գյոիտի պատմական, մշակութային, քաղաքական նշանակությունը, Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեությունը: Ներկայացնում է հայոց լեզվի ծագման, զարգացման գործընթացը, հայերենի հնչյունական համակարգը, ուղղագության հիմունքները: Առանթին թեմաներ նվիրված են հայերենի հնչյունափոխությահն կարևորագույն հարցերին: Կից ներկայացվում են ուսումնական ձեռնարկներ, վարժություններ, գործնական աշծխատանքներ, որոնց նպատակը մեկն է՝ զրագացնել ուսանողի աշխարհայացքը լեզվաբանական նախնական գիտելիքների շուրջ

:https://www.dasaran.am/static/pdf/admission/test/Hayoc_lezu_ev_grakanutyun/1_2017.pdf