Հայերենը որպես օտար լեզու դասընթացը նախատեսված է հաղորդակցային հայերենի ուսուցում բոլոր այն ուսանողների համար, որոնք, ընդունվելով համալսարան, չգիտեն հայերեն  (եկել են արտերկրից): Այդ ուսանողների լեզվիմացությունը կարող է լինել՝

  • չեն տիրապետում ո՛չ բանավոր խոսքին, ո՛չ գրավոր,
  • լսում և հասկանում են հայերենը, սակայն խոսել չեն կարողանում,
  • խոսում են (գրական, ժողովրդախոսակցական կամ որևէ բարբառով), սակայն գրաճանաչ չեն:                                                              Ըստ այսպիսի բաժանման կարելի է ստեղծել խմբերը՝ նշելով՝
  • զրոյական մակարդակ,
  • նախնական մակարդակ,
  • առաջընթացի՝ продвинутый մակարդակ:                                                                                                                                                         Նշված երեք խմբերի համար էլ առաջին փուլից հետո նրանք ձեռք են բերում A1 մակարդակի լեզվիմացություն, սակայն ուսուցման ժամանակահատվածները կարող են տարբեր լինել, սակայն դասախոսին նպատակահարմար է մակարդակները մոտեցնել իրար յուրաքանչյուր դասի տարբեր ծանրաբեռնվածությունների միջոցով:  Այսպիսի խառը խմբերի ուսումնական համընթացությունն ապահովելու համար հարկ է առաջին երկու շաբաթից հետո փորձել իրագործել <լեզվական համահարթեցում>՝ ուղենիշ ունենալով երրորդ խմբի՝ այդ ժամանակահատվածում ձեռք բերած գիտելիքը:                                       A1 մակարդակ ուսանողը ունենում է մեկ-մեկուկես ամիս հետո: