Հայոց լեզվի այս դասընթացը նախատեսված է սկսնակների կամ հայերենից թույլ գիտելիքներ ունեցող ուսանողների համար: