Լեզվաբանություն բաժնի 1-ին կուրսի ուսանողների համար նախատեսված այս դասընթացը փոքր-ինչ տարբերվում է այլ բաժիններում դասավանդվող հայոց լեզվի դասընթացից: Պատճառն այն է, որ այս բաժնի ուսանողները մասնագիտական դաշտում ավելի սերտ են կապված  լեզվաբանության և լեզվի դասավանդման մեթոդներին: Այդ առումով հայոց լեզվից  գիտելիքների յուրացումը  նրանց կողմից իրականացվում է խորացված  ծրագրով: